Viktorina Kovo 11-osios proga

Kovo 11-osios išvakarėse Svėdasų padalinio gyventojai surinko paminėti Laisvės nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginį pradėjome ,,Tautiška giesme”. Gyventoja Bronė K. padeklamavo savo kūrybos eilėraščius ,,Sąjūdietė“ ir ,,Lietuva”. Po gražių žodžių skirtų Tėvynei, gyventojai susikirstė į grupes Kovo 11-osios Viktorinai. Sugalvojo patriotiškus pavadinimus savo komandoms. Dauguma žinojo teisingus atsakymus apie svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius. Pralaimėtojų nebuvo, visi buvo pakilios nuotaikos, sužinojo naujų dalykų. Kartu džiaugėmės laisve ir buvimu bendrystėje.