Teisinė informacija

Teisinis pagrindas

 Įstaigos Svėdasų senelių globos namų filialas įkurtas 1998 m. balandžio 1 d. Anykščių rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi 2014  sprendimu Nr. 1- TS- 394 nusprendė pakeisti Svėdasų globos namų pavadinimą į Anykščių socialinės globos namai metų lapkričio 27 d.

Įstaigos pagrindinis tikslas – tenkinti senų ir neįgalių žmonių, psichikos ligonių gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.

Įstaigos steigėjas – Anykščių rajono savivaldybė.

Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Įstaigos kodas: 254284780.

Įstaigos adresas: Alaušo g. 4, Svėdasai, Anykščių r.

Įstaiga turi du filialus:

  Svėdasų senelių globos namai;

  Burbiškio grupinio gyvenimo namai.

Filialai veikia pagal Anykščių socialinės globos namų direktoriaus patvirtintus filialo nuostatus. Filialai neturi atskiro juridinio asmens statuso.