Svėdasų padalinys

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinys veiklą pradėjo 1998 metų balandžio 1-ją dieną ir tapo užuovėja senyvo amžiaus asmenims nuo vienatvės ir negandų. Globos namų veiklos tikslas – tenkinti senyvo amžiaus asmenų poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises, bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.

 Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinys yra įsikūręs vaizdingoje Svėdasų miestelio vietoje prie Alaušo ežero ir Svėdasų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Svėdasų padalinyje gali apsigyventi mūsų rajono senyvo (pensinio) amžiaus asmenys ir senyvo (pensinio) amžiaus  asmenys su sunkia negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems reikalinga ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa. Svėdasų  padalinio patalpos nuomojamos iš Svėdasų religinės bendruomenės, atstovaujamos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebono. Filiale yra trylika gyvenamųjų kambarių (kambariai yra vienviečiai, dviviečiai, triviečiai ir keturviečiai), poilsio bei užsiėmimų kambarys, virtuvėlė, veranda, sanitarinės patalpos, masažo kabinetas su multisensorine aplinka ir keturi kabinetai darbuotojams. Svėdasų padalinyje yra 35 vietos gyventojų apgyvendinimui. 

Senelių globos namų filialas turi savo himną, kuriam žodžius parašė filialo gyventojos giminaitė Sigita Zobarskienė.
Prie Alaušo ramaus, ant kalnelio gražaus,
Pastatyti seniai su mansardom plačiai
Žilagalvių senelių namai.
Ten parimus viena jų senatvė žila,
Kaimynų pamiršta, kaimynų pamiršta
O savų, o savų apleista.  

Tik per langą gali gerti grožį širdim,
Nes bangelė švelni ir gulbelė didi
Teikia viltį senam nepalūžt.
Bažnytėlė arti, bet nueit negali
Nes kojelės nūnai nebeklauso visai,
Nebeklauso kojelės visai.  

Jei rožančių turi, dar kalbėti gali,
Kad Marija ir Dievas globotų visus,
Kad Marija ir Dievas globotų.
Aš lenkiuosi žemai metų naštai sunkiai,
Nes senatvė žila, nes senatvė žila,
Nes senatvė palaiminta Dievo.