Pilietinė iniciatyva: ,,Atmintis gyva, nes liudija”

Sausio 13- osios rytą Anykščių socialinės globos namų bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos: ,,Atmintis gyva, nes liudija”. Įstaigos languose uždegėme žvakutes, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Po pietų vyko minėjimo renginys: prisiminėme kuo ši diena musų tautai svarbi, tylos minute pagerbėme žuvusius Laisvės kovotojus, žiūrėjome vaizdinę medžiagą apie apie sausio 13 įvykius, gyventojai dalinosi prisiminimais.