Didžiąją savaitę Svėdasų padalinio bendruomenė sutiko Šv. Mišiomis

  Didžiąją savaitę Svėdasų padalinio bendruomenė sutiko Šv. Mišiomis, kurios vyko globos namuose. Kunigas pašventino verbas, norintieji ėjo išpažinties, kai kuriems buvo suteiktas Ligonių patepimo sakramentas. Kunigas papasakojo apie didžiojo Tridienio svarbą, kvietė tomis dienomis ateiti į bažnyčią. Klebonas pasveikino globos namų padalinio bendruomenę 25-ojo veiklos jubiliejaus proga, kuri sutampa su jo kunigystės 25-omis metinėmis. Linkėjo visiems sveikatos, Dievo palaimos ir tikrojo prisikėlimo širdyse artėjančių šv. Velykų proga.