Floridoje įsikūrusios „St. Petersburgo Lietuvos dukterų draugijos “ parama

Birželio 15 dieną į Svėdasų padalinį atvyko, Floridoje įsikūrusios St. Petersburgo Lietuvos dukterų draugijos atstovė, Aldona Shapiro. Šios draugijos tikslas – iš suaukotų pinigų paremti senelių ir vaikų globos namus, bei skurstančius žmones. St. Petersburgo Lietuvos dukterų draugijos nariai džiaugiasi galėdami prisidėti prie Lietuvos žmonių gerovės. Aldona kilusi iš Anykščių rajono, todėl savo organizacijos paprašė paremti Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinį. Lietuvos dukterų draugija šiam tikslui skyrė 1000 dolerių, už kuriuos Aldona nupirko 4 išmaniuosius televizorius, kurie pradžiugins Svėdasų padalinio gyventojus. Šie televizoriai bus montuojami į kambarius, kuriuose gyvena asmenys su sunkia negalia. Nuoširdžiai dėkojame Aldonai Shapiro ir St. Petersburgo Lietuvos dukterų draugijai už dėmesį ir suteiktą paramą.