Svėdasų padalinyje paminėta Lietuvos Valstybės ir Tautiškos giesmės diena

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinio bendruomenė minėjo Lietuvos Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną. Liepos 5 d. žiūrėjome dokumentinį filmą apie karalių Mindaugą. Baigę žiūrėti filmą, gyventojai dalijosi įspūdžiais ir savo pastebėjimais. Liepos 6 dieną 21 val. Svėdasų miestelio centre, dalis globos namų gyventojų ir darbuotojų, giedojo tautišką giesmę kartu su visa Svėdasų bendruomene. Po to klausėsi atliekamų dainų ir poezijos. Gyventojai giedodami ne vien šventė savo valstybę, bet prisijungė prie viso pasaulio lietuvius vienijančios akcijos. Šie pojūčiai ir pakili nuotaika visus suartino bendrystei ir išreiškė pasididžiavimo jausmą savo šalimi.