Paskaita gyventojams „Gyventojų teisės ir pareigos“

Spalio 18 dieną, Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinyje vyko paskaita „Gyventojų teisės ir pareigos“. Paskaitos metu buvo pristatyta socialinės globos namų paslaugų gavėjų Teisių chartija, kuri apibrėžia įstaigos gyventojų teises. Po pristatymo vyko viktorina, visi aktyviai dalyvavo , diskutavo, domėjosi kokybės sistema. Po aktyvaus dalyvavimo viktorinoje vaišinosi pačių gamintu „Lenkišku obuolių pyragu“. Gyventojai džiaugėsi informatyvia ir naudinga paskaita.