Vilniuje vyko konferencija „Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys”

Gegužės 20 dieną Vilniuje vykusioje konferencijoje „Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys” Anykščių socialinės globos namams (toliau – Globos namai) LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė įteikė EQUASS kokybės sertifikatą. Nors Europos reabilitacijos platforma jau 2021 m. balandžio 12 d. patvirtino, kad Globos namai atitinka EQUASS kokybės sistemos principus, kriterijus ir rezultatų rodiklius, tačiau dėl COVID – 19 pandemijos, sertifikatas iškilmingai įteiktas jau metus vykdant veiklą ir matuojant paslaugų kokybės rezultatus pagal EQUASS kokybės sistemą. Šie svarbūs įvertinimai bei Globos namuose teikiamos europietiškos, aukštos kokybės socialinės paslaugos, grįstos paslaugų gavėjų įtraukimu, įgalinimu bei socialiniu dalyvavimu, skatina ir toliau tobulėti bei kurti augančią socialinių paslaugų kokybės kultūrą Anykščių rajono gyventojams.