Svėdasų padaliniui 24 metai

Prie Alaušo ramaus, ant kalnelio gražaus,
Pastatyti seniai su mansardom plačiai
Žilagalvių senelių namai.
Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinys balandžio 1-ąją dieną atšventė savo veiklos 24-ąjį gimtadienį. Šią progą paminėti į gimtadienio šventę susirinko gyventojai, darbuotojai ir įstaigos svečiai. Sveikinimo kalbą tarė įstaigos direktorė Jolita Gečienė, Burbiškio padalinio atstovai. „Antašavos panelės“ linksmino globos namų bendruomenę linksmais, humoristiniais pasikalbėjimais. Romantiškas dainas atliko AKC Burbiškio skyriaus ramansinio dainavimo ansamblis „Pivonija“. Šventėje netrūko eilėraščių, padėkos žodžių ir šypsenų, o pavasarišką nuotaiką ir kvapą skleidė baltais žiedais pražydęs medis. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo.