Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11-oji simbolizuoja mūsų Tautos norą gyventi nepriklausomoje valstybėje. Šią dieną esame laimingi būdami laisvi savo šalies piliečiai.
Svėdasų senelių globos namų filialo bendruomenė minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventinį stalą papuošė trispalvis žėlės tortas. Drauge giedojome Lietuvos himną, žiūrėjome vaizdinę medžiagą apie Lietuvą, tremtinius ir meilę Tėvynei. Gyventojai savo žinias tikrino atsakinėdami į viktorinos klausimus, o už teisingus atsakymus buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis.
Prisiminkime, kad kiekvienas esame atsakingas už savo valstybės kūrimą ir prisidėkime prie jos savo prasmingais darbais.