Sekminės

Anykščių socialinės globos namų Troškūnų padalinio gyventojai kartu su darbuotojais smagiai paminėjo SEKMINES. Saulėtą popietę prie jauno, kieme augančio, berželio visi nuotaikingai šurmuliavo. Keptuvėje čirškėjo lašinukai, kvapu viliojo svogūnų aromatas…
Ką tik iškepta kiaušiniene draugiškai vaišinosi, klausėsi lietuviškų dainų.
Ne javų lauko gale vaišės, tik pievelėje…
Neapkaišiojome namelių beržų šakomis, tik po jaunu berželių pabuvojome – taip auką žemei atlikome ir lietuviškas tradicijas puoselėjome.