ANYKŠČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAMS SUTEIKTAS EQUASS ASSURANCE SERTIFIKATAS

  EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais. Anykščių socialinės globos namai  paslaugas teikia vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė  

•personalas   

•teisė

•etika

•partnerystė

•dalyvavimas

•orientacija į asmenį

•kompleksiškumas

•orientacija į rezultatus

•nuolatinis gerinimas

2022 m. Equass rodikliai

Anykščių socialinės globos namų Pažangos ataskaita 2022 m

EQUASS Assurance audito ataskaita su išvadomis 2021 m.

2021 m. Equass rodikliai