Meilės dieną – meilės paštas

Geras žodis, dėmesys sušildo ne tik adresatą, bet ir stiprina tarpusavio ryšį. Svėdasų padalinyje šv. Valentino dienos proga gyventojai pagamino meilės linkėjimų stiklainį, kaip ,,širdies žinučių paštą”. Darė atvirutes, rašė linkėjimus taip pagerbdami brangiausius ir artimiausius jiems žmones globos namuose. Artėjant šventei visa bendruomenė buvo skatinama rašyti sveikinimus, linkėjimus, padėkos žodžius. Daug džiaugsmo ir nuostabos suteikė gausiai išdalintas ,,širdies žinučių paštas”, nes tai kas kuriama iš širdies, visada pasiekia širdį.