Padėka už dovanas ir sveikinimus

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų, Troškūnų ir Burbiškio padalinių gyventojai šiais metais gavo daug kalėdinių sveikinimų ir dovanų. Norime padėkoti visiems, kurie nudžiugino globos namų gyventojus kalėdiniu atviruku ar dovanėle. Jūsų parodytas dėmesys dovanojo džiaugsmą ir daugybę šypsenų. Sveikinimus siuntė: Vilniaus rajono Mickūnų vaikų lopšelio darželio ,,Zuikučių” grupės vaikučiai ir auklėtojos; Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos mokiniai.
Didelį padėkos žodį tariame Anykščių moterų užimtumo centro pirmininkei Elvyrai Lasskajai, kuri perdavė globos namų gyventojams dovanėles iš Švedijos.
Nuoširdžiai dėkojame Ievai Karpienei ir ,,Senuliukų” facebook bendruomenei, kad ir šiais metais stebinote savo iniciatyva ir nuoširdumu. Jūsų atsiųstos dovanos iki ašarų sugraudino gyventojus.
Atsidėkodami už dėmesį ir rūpestį norime visiems palinkėti, kad mielos šypsenos, šviesios mintys, sėkmė darbuose, jaukūs namai, mylintys žmonės, didelės ir mažos pergalės lydėtų Jus ateinančiais metais.