Pagyvenusių žmonių diena Svėdasų padalinyje

Rugsėjo 30 dieną, Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinio bendruomenė šventė Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Visą savaitę gyventojai dalinosi gyvenimiška patirtimi – patarimais jaunajai kartai. Renginys prasidėjo nuoširdžiu padalinio vadovės sveikinimu, skirtu visiems globos namų gyventojams. Vėliau gyventojai pristatė savo humoristinį-improvizacinį pasirodymą ,,Eilinė darbuotojų diena senelių namuose”. Gyventojai skaitė eiles apie ,,Auksinį amžių”. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga gyventojų pasveikinti atvyko AKC Svėdasų skyriaus ansamblis, kuris dovanojo koncertą ,,Te sušyla širdys…”. Po šventės gyventojai vaišinosi naminiu tinginiu ir žagarėliais. Nesuvaidintos emocijos ir pagarba vyresniam žmogui įprasmino šią, auksinio rudens, dieną. Gyventojai jautėsi pakiliai, žinojo, kad tai jų diena – jų šventė.