Vyko paskaita „Socialinės atsakomybės, aplinkos saugojimo bei tvarumo skatinimas padalinyje“

Anykščių socialinės globos namų, Svėdasų padalinyje rugsėjo 19 dieną vyko paskaita „Socialinės atsakomybės, aplinkos saugojimo bei tvarumo skatinimas padalinyje“. Informacija šia tema pasidalijo Svėdasų padalinio vadovė Danguolė Rimavičienė. Paskaitos metu buvo paaiškinta kas yra įstaigos socialinė atsakomybė, tvarumas, kada pradėta viešumoje naudoti šios sąvokos. Susirinkusiems padalinio gyventojams ir darbuotojams buvo priminta, kad globos namų vykdydama veikla yra neatsiejama nuo įstaigos vizijos, vertybių, strateginio tikslo bei uždavinių jam įgyvendinti. Vienas tikslų yra Socialinės atsakomybės, aplinkos saugojimo bei tvarumo įgyvendinimas. Priminta, kokie uždaviniai keliami tikslui įgyvendinti, kad labai svarbus kiekvieno globos namų bendruomenės nario indėlis. Pranešėja pabrėžė, kad svarbus akcentas socialinės atsakomybės srityje yra darbuotojų gerovės kryptis, kuri apima ne tik patogias ir orias darbo sąlygas, bet ir emocinį klimatą darbe – jautimąsi svarbia organizacijos dalimi, streso nebuvimą. Diskutavome apie aplinkos saugojimą, gamtos išteklių tausojimą ir atsakingą jų naudojimą. Prisiminėme, kaip teisingai rūšiuoti atliekas. Šalia rūšiavimo konteinerių pakabinome susistemintą informaciją teisingam šiukšlių rūšiavimui.