Pasiruošimas Verbų sekmadieniui

Burbiškio padalinio gyventojai ruošėsi Verbų sekmadieniui. Didelę simbolinę reikšmę turi visuomet žaliuojantis kadagys. Todėl ir verbas surišėme iš kadagių, papuošdami blindėmis ir džiovintomis gėlių šakelėmis. Sekmadienio popietę gyventojai su verbomis skubėjo į Burbiškio bažnyčią, kur kunigas jas pašventino. Gyventojai pašventintas verbas parsinešė į namus ir tiki, kad jos turi apsauginę galią nuo ligų, gaisro, perkūno ir įvairių negandų.