ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Anykščių socialinės globos namuose yra paskirta duomenų apsaugos pareigūnė (DAP):
Įstaigos duomenų apsaugos pareigūnė 
Ramunė Gogelienė
Tel. (8 381) 57180
El.p.: r.gogeliene@gmail.com

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Asmens duomenų saugojimo politika darbuotojams

ASGN įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Gyventojų asmens duomenų saugojimo politika