ASGN Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojams darbdaviui priimant sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą. 

Darbo taryba turi teisę teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų; esant būtinybei aptarti svarbius darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus.

ASGN Darbo tarybą sudaro:

Sandra Budrienė, buhalterė

El. p.: finansai@anyksciusgn.lt 

Palmira Rudokienė, Burbiškio padalinio individualios priežiūros darbuotoja

El. p.: p.rudokienee@gmail.com

Žaneta Barzdonė, Svėdasų padalinio individualios priežiūros darbuotoja 

El. p.: janneta25@gmail.com