Apie mus

Anykščių socialinės globos namai turi du padalinius Svėdasų padalinys ir Burbiškio padalinys.
Svėdasų padalinyje teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms senyvo amžiaus asmenims, Burbiškio padalinyje teikiamoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugoms suaugusiems asmenims su psichine negalia.

Vizija

nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, moderni, naujoms iniciatyvoms atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius, teikianti geriausią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą bei šiuolaikiškiausias socialines paslaugas.

Misija

teikti ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba.

Strateginis tikslas

teikti Anykščių rajone deklaravusiems gyvenamą vietą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir sveikatos priežiūros (slaugos) paslaugas.