Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai

2022 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Anykščių socialinės globos namų Svėdasų, Burbiškio ir Troškūnų padalinių bendruomenės dalyvavo 2022 metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi siluetai“. Įvairius mokymus seminarus, kūrybines dirbtuves ir kitus renginius Globos namuose lydėjo mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi – kasdienybės prasmę.